+420 704 373 444
info@tenaza.cz

Proč si vybrat copyeditora

Proč si vybrat copyeditora

Copyediting potřebuje každý text, který má přinést úspěch

Číst a psát jsme se naučili už v první třídě. A proto si mnoho lidí myslí, že to umí. Opak je ale pravdou. Psaný text o nás prozrazuje mnohem víc, než si myslíme. Gramatické chyby, chudá slovní zásoba, nespisovné výrazy, neobratná stylistika, zkomoleniny. Tyto a další jazykové prohřešky jsou naší negativní vizitkou. Nejvíce se s tímto nešvarem v poslední době setkáváme na internetu.

Hřeší jednotlivci i velké firmy

Řeč bohužel není o příspěvcích na sociálních sítích nebo komentářích pod články. Jde i o oficiální texty, které mají reprezentovat e-shop, služby, firmu nebo zájmové sdružení. Mnohdy ani renomované společnosti svůj psaný projev nezvládnou. I kdyby patřily ve své branži k nejlepším, jejich prestiž tímto okamžikem upadá. Hrubky, které čtenáře okamžitě udeří do očí, špatný slovosled, chybějící interpunkce a nesrozumitelné odstavce, které mnohdy vznikly chybným překladem. Někdy je na vině neznalost, jindy spěch nebo nedostatek znalostí a zkušeností.

Copyeditor potřebuje ke své práci nejen bystrou mysl

 

Tyto nedostatky se přitom dají snadno odstranit. Stačí svěřit text ještě před jeho zveřejněním do péče zkušeného copyeditora.

Ten se postará o to, aby text byl po všech stránkách v pořádku. Není to člověk, který ho napíše za vás, to je práce pro copywritera. Copyeditora si představme jako člověka, který ze surového minerálu vybrousí zářivý drahokam. Vy mu dodáte polotovar v podobě textu a on vám vrátí brilantní čtivé dílo.

Na co se specializuje copyeditor?

  1. Pracuje s hotovým textem
  2. Odstraní gramatické chyby
  3. Provede nezbytné stylistické úpravy
  4. Zaměří se na obsahovou správnost
  5. Nezapomíná na optimalizaci, volí vhodná klíčová slova
  6. Respektuje základní typografická pravidla
  7. Pozornost věnuje vhodné struktuře textu
  8. Zdokonalí formální podobu

Pojďme se na tyto základní body podívat blíže. Co si můžeme představit pod stylistickými úpravami? Je jich celá řada. Příliš dlouhá a květnatá souvětí unavují. A tak se elegantně nahradí kratšími větnými celky. Špatně a nelogicky vystavěné věty vedou k nejasnostem a nejednoznačnému výkladu. I takové je třeba přebudovat. Samozřejmostí je přiřadit tématu vhodný styl. K nejpoužívanějším patří sdělovací, odborný, publicistický a administrativní. Kurzíva, tučné písmo, tabulky, grafy a mezititulky pomáhají k lepší orientaci. Jejich nadbytek však škodí. I na tom zkušený copyeditor zapracuje. Zváží také, zda by s ohledem na odbornost textu neměl být zařazen glosář.

Copyediting v týmu může mít větší účinnost

Němcová není Blažena, ale Božena

Zkušenému oku copyeditora by rozhodně neměly uniknout obsahové přešlapy a formální fauly. Pokud pracuje s textem o spisovatelce Němcové, změní její nesprávně uvedené křestní jméno Blažena na Boženu. Dává pozor na správnost číselných, zeměpisných, historických a dalších údajů. Hlavním městem Senegalu je Dakar, ačkoli by mnozí z nás přísahali, že Dakar leží všude jinde, jen ne v této africké zemi. I na to musí copyeditor brát zřetel a ověřit to. Kontroluje i věcné a formální „drobnosti“, jako jsou správné popisky pod grafy, tabulkami a fotografiemi nebo odkazy na citace. Jejich obsah nesmí být v rozporu s tím, co je uvedeno v textu. Právě tento typ informací mnohdy obsahuje chyby a unikne pozornosti autora.

Ideální pro copyediting jsou texty pro web, články, PR materiály, letáky, marketingové upoutávky. Může jít i o texty, které míří do tisku, ale vhodné jsou i odborné práce, podklady pro rozhlasové vysílání a další.

Ten dělá to a ten zas tohle

Stále váháte, zda vložit své texty do rukou copyeditora? I když jsme snad odjakživa národem kutilů, dnes se téměř každý z nás na něco specializuje. Doba, kdy jsme si svépomocí opravovali auta, hrbili se doma po večerech nad šicím strojem nebo se o víkendech pouštěli do opravy chalupy, je pryč. Přenecháváme tyto činnosti odborníkům. Možná vás ve škole slohové práce vůbec nebavily. Když si sednete k počítači, abyste napsali článek pro svůj e-shop, najednou vám dojdou slova. To je v pořádku. Umíte jiné věci. Nikdo po vás nechce, abyste se rekvalifikovali na publicistu nebo spisovatele. Najděte copyeditora, který to s texty umí.

Nejdůležitějším vybavením copyeditora je kromě mozku samozřejmě klávesnice

 

Víte, jak poznáte opravdu dobrý článek? Je srozumitelný, působí přirozeně, informace na sebe navazují. Čtenář se nemusí ke každé druhé větě opakovaně vracet, aby pochopil její obsah. Odstavce jsou dlouhé tak akorát, celkový rozsah textu přiměřený a odpovídající závažnosti tématu.

Možná si řeknete: Hm, na tom nic není, to umím taky. Jenže než dospějete k tomuto výsledku, jsou za tím hodiny dřiny. Psát, psát a zase psát – tak by se dala shrnout rada, jak se v této disciplíně zdokonalit. Nesmí chybět talent a jazykový cit. Obvykle se vypiluje tím, že copyeditor za svůj život přečte spoustu knih, básní, esejí, článků a statí. Tím si neustále rozšiřuje slovní zásobu a setkává se s nejrůznějšími formami a styly. To vše pak zúročí, když dostane od klienta zakázku.

Zvláštní kapitolu tvoří copyediting v oblasti beletrie. I tady se objevuje copyeditor jako mezičlánek mezi autorem a korektorem, který provádí konečnou kontrolu textu. Dbá mimo jiné třeba to, aby se neměnila jména postav a jejich charakteristiky. Hlídá celkovou kostru příběhu a sleduje, jestli se některé nové okolnosti nevyskytly bez předchozího vysvětlení. A když Eduard na straně 55 zemře, nemůže znovu vstoupit aktivně do děje na straně 96. Z toho plyne, že tato práce je na udržení celkové pozornosti a pečlivosti náročnější než editace běžného textu o rozsahu několika málo normostran.

V našem týmu máme copyeditory, kteří umí vše výše uvedené aktivně aplikovat a dovést jakékoli texty zákazníků do podoby, kterou se nikdo nebude stydět vystavit na svém webu nebo propagačních předmětech.